Pragma Faktoring SA

Pragma Faktoring SA
Gdy inni pytają CZY, my zastanawiamy się JAK
Pragma Faktoring SA jest wiodącym faktorem z sektora pozabankowego. Niestosowanie bankowych standardów zdolności kredytowej skutkuje większą dostępnością produktów finansowych.

Dzięki temu Pragma Faktoring posiada ofertę bardzo przyjazną sektorowi MSP. Dostępność, wymogi dokumentacyjne oraz procedury są dostosowane do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. Ofertę MSPFaktoringu stworzyliśmy w odpowiedzi na zgłaszane nam przez Naszych Klientów potrzeby.
Działalność rozpoczęła w 1996r. jako spółka cywilna świadcząca usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji. Po przekształceniu w spółkę akcyjną w 2007 roku Grupa Finansowa Premium SA zadebiutowała na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA pozyskując 56 mln zł. Ten kapitał pozwolił znacząco zwiększyć skalę działania w zakresie usług faktoringu i finansowania.
W 2011 roku GF Premium pozyskała nowego akcjonariusza większościowego, spółkę specjalizującą się w obrocie wierzytelnościami business to business PRAGMA INKASO SA, także notowaną na GPW. Nazwa spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zmieniona na Pragma Faktoring SA. Know-how wniesione przez nowego akcjonariusza pozwoliło Pragma Faktoring zaoferować jeszcze bardziej elastyczne i dopasowane do oczekiwań Naszych Klientów usługi. Uproszczenie procedur, szybkość weryfikacji transakcji i procesu decyzyjnego oraz dostępność usług faktoringu i finansowania cieszą się zainteresowaniem Klientów i umożliwiają szybki wzrost udziału w rynku, a efekty synergii w Grupie Kapitałowej pozwalają zaproponować Klientom najbardziej kompleksową ofertę w zakresie obsługi i zarządzania należnościami business to business.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.pragmafaktoring.pl