Bibby Financial Services

Bibby Financial Services
1. Przewagi/zalety Bibby Financial Services:

Brytyjskie zaplecze
Brytyjski rynek faktoringowy jest najbardziej dojrzałym i wyedukowanym rynkiem na świecie, co w znacznym stopniu przekłada się na sposób realizacji usługi faktoringu w Polsce. Nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich należności są zarządzane przez odpowiednio wyszkolonych pracowników, a procedury są opracowane w oparciu o brytyjskie know-how dostosowane do polskiego rynku.

Niezależność od banku
Bibby Financial Services, jako faktor niezależny od banku, ma własne kryteria oceny zdolności kredytowej, co pozwala finansować podmioty, które nie otrzymają finansowania w banku. W odróżnieniu od bankowych sposobów realizacji usługi faktoringu, Bibby Financial Services każdemu Klientowi zapewnia Doradcę, który dzięki swoim kompetencjom jest w stanie indywidualnie podejmować większość decyzji związanych z bieżącą obsługą.

Proste i szybkie procedury podpisania umowy
Współpracujemy z przedsiębiorcami z sektora MSP, którzy często nie mają zbyt wiele czasu na to, żeby wypełniać skomplikowane wnioski i formularze, dlatego proces podpisania umowy opracowaliśmy tak, aby był jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorcy i jednocześnie został szybko przeprowadzony.

Przejrzysta struktura opłat
Faktoring jest jeszcze mało znaną usługą na polskim rynku i wielu przedsiębiorców ma problem z wyliczeniem całkowitego kosztu i porównaniem ofert innych faktorów. W przypadku naszej oferty struktura opłat jest tak opracowana, żeby przedsiębiorca bez problemu mógł się zorientować, z jakimi opłatami powinien się liczyć.

Elastyczne i indywidualne podejście do każdego Klienta
Spotykając się z przedsiębiorcą nie zastanawiamy się czy, ale jak możemy mu pomóc. Dzięki naszej niezależności od banku jesteśmy w stanie współpracować z firmami, które teoretycznie nie mają zdolności kredytowej. Dla Bibby Financial Services nie są najważniejsze wyniki finansowe firmy, ale to, w jaki sposób jest prowadzona firma, jaką ma historię, kim są odbiorcy.

Szeroki wachlarz usług dodatkowych
Staramy się być blisko naszych Klientów, wsłuchiwać się w ich potrzeby, by móc wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom – dlatego cały czas wprowadzamy nowe usługi dodatkowe.

2. Produkty

Faktoring z regresem (faktoring niepełny)
Faktoring z regresem to:
 • finansowanie w wysokości 80-90 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta
 • zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłaty
Dla kogo?
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż z odroczonym terminem płatności
 • Przedsiębiorcy posiadający rozproszone grono sprawdzonych odbiorców
 • Przedsiębiorcy prowadzący powtarzalną sprzedaż, dzięki czemu powstają kolejne należności będące podstawą do dalszego finansowania
Korzyści jakie można uzyskać dzięki tej usłudze:
 • skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorcy na spływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług
 • wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń
 • finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
 • wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia faktora w prowadzeniu kont dłużników, monitowaniu i egzekwowaniu należności, pozwalające na redukcję związanych z tym kosztów własnych
 • wzrost konkurencyjności dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu odbiorcom dłuższych terminów płatności
Faktoring bez regresu (faktoring pełny)
Faktoring bez regresu:
 • finansowanie w wysokości 80-90 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta
 • zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłat
 • weryfikacja odbiorcy – wyznaczenie bezpiecznego limitu kredytowego
 • przejęcie przez Faktora 90 – 100 % ryzyka nieotrzymania zapłaty od odbiorcy
Dla kogo?:
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż z odroczonym terminem płatności
 • Przedsiębiorcy posiadający rozproszone grono sprawdzonych odbiorców
 • Przedsiębiorcy prowadzący powtarzalną sprzedaż, dzięki czemu powstają kolejne należności będące podstawą do dalszego finansowania
Korzyści jakie można uzyskać dzięki tej usłudze:
 • otrzymanie zapłaty za sprzedany towar/usługę nawet w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub zwłoki w zapłacie
 • dodatkowa weryfikacja odbiorcy przez wyspecjalizowaną instytucję
 • skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorcy na wpływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług
 • Wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń
 • finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
 • wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia faktora w prowadzeniu kont dłużników, monitowaniu i egzekwowaniu należności, pozwalające na redukcję związanych z tym kosztów własnych
 • wzrost konkurencyjności dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu odbiorcom dłuższych terminów płatności
Faktoring eksportowy
Faktoring eksportowy to:
 • finansowanie w wysokości 80-90 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców zagranicznych, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta
 • zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłat
 • możliwość przejęcie przez Faktora 90 – 100 % ryzyka nieotrzymania zapłaty od odbiorcy zagranicznego
Dla kogo?
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż z odroczonym terminem płatności
 • Przedsiębiorcy posiadający rozproszone grono sprawdzonych odbiorców
 • Przedsiębiorcy prowadzący powtarzalną sprzedaż zagranicę, dzięki czemu powstają kolejne należności będące podstawą do dalszego finansowania
Korzyści z zastosowania faktoringu eksportowego to przede wszystkim:
 • wzrost bezpieczeństwa prowadzenia działalności eksportowej
 • otrzymanie zapłaty za sprzedany towar/usługę nawet w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub zwłoki w zapłacie
 • dodatkowa weryfikacja odbiorcy przez wyspecjalizowaną instytucję
 • skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorcy na wpływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług
 • wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń
 • finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
 • wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia faktora w prowadzeniu kont dłużników, monitowaniu i egzekwowaniu należności, pozwalające na redukcję związanych z tym kosztów własnych
 • wsparcie dotyczące prawa i zwyczajów handlowych panujących w kraju odbiorcy
 • weryfikacja wiarygodności odbiorców zagranicznych przed realizacją dostawy (możliwość wyeliminowania niesolidnych lub niewypłacalnych kontrahentów i uniknięcia strat)
 • wzrost konkurencyjności dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu odbiorcom dłuższych terminów płatności
Faktoring dla transportu
Faktoring dla transportu:
 • finansowanie w wysokości 80-90 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców zagranicznych, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta
 • zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłat
 • możliwość przejęcie przez Faktora 90 – 100 % ryzyka nieotrzymania zapłaty od odbiorcy zagranicznego
 • działania dostosowane do specyfiki branży transportowej
 • dedykowany zespół wyspecjalizowany w obsłudze firm transportowych
Dla kogo?
 • Przewoźnicy krajowi i międzynarodowi, którym zależy na utrzymaniu stałego dostępu do gotówki oraz uniknięciu przeterminowanych płatności.
Jakie korzyści daje faktoring dla transportu w Bibby Financial Services:
 • otrzymanie zapłaty za sprzedany towar/usługę nawet w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub zwłoki w zapłacie
 • dodatkowa weryfikacja odbiorcy przez wyspecjalizowaną instytucję
 • skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorcy na wpływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług
 • wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń
 • finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
 • wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia faktora w prowadzeniu kont dłużników, monitowaniu i egzekwowaniu należności, pozwalające na redukcję związanych z tym kosztów własnych
 • wsparcie dotyczące prawa i zwyczajów handlowych panujących w kraju odbiorcy
 • weryfikacja wiarygodności odbiorców zagranicznych przed realizacją dostawy (możliwość wyeliminowania niesolidnych lub niewypłacalnych kontrahentów i uniknięcia strat)
 • wzrost konkurencyjności dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu odbiorcom dłuższych terminów płatności
 • współpraca z partnerem doświadczonym w finansowaniu polskich firm transportowych
 • obsługa transakcji eksportowych, która ułatwia współpracę z zagranicznym kontrahentem i obniża ryzyko współpracy międzynarodowej.
Bibby Financial Services jest również partnerem Giełdy TRANS

3. Inne usługi:
Po latach zdobywania doświadczeń i dynamicznego rozwoju w obszarze zarządzania i odzyskiwania należności zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie osobnego działu oraz marki zajmującego się odzyskiwaniem należności dla firm - Integral Collections. Oferowanie usług pod nową marką to sygnał, że chcemy kierować nasze usługi zarządzania należnościami nie tylko do klientów, których obsługujemy obecnie w zakresie faktoringu

Integral Collections jako specjalistyczny dział oferujący pełen pakiet usług związanych z zarządzaniem i odzyskiwaniem należności dla firm: działania prewencyjne, windykację na każdym etapie egzekwowania wierzytelności (etap polubowny, sądowy i komorniczy), a także finansowanie i wykup należności. Klienci Integral Collections będą mogli śledzić na bieżąco postęp prowadzonych spraw dzięki zintegrowanemu systemowi on-line.

Restrukturyzacja finansowa
Windykacja i restrukturyzacja należności jest usługą skierowaną do przedsiębiorców, którzy mają w swoim portfelu kontrahentów ze znacznymi opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań. Integral Collections specjalizuje się w skutecznej restrukturyzacji i windykacji wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego o nominałach powyżej 10 tys. złotych. Stosujemy zindywidualizowane podejście do każdego Klienta i dłużnika dopasowując odpowiednio  zintegrowanych system działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych, na każdym etapie egzekwowania należności.
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o ofercie Integral Collections zapraszamy na stronę www.integralcollections.pl

Wykup wierzytelności
Aby poprawić płynność finansową Klienta przyjmując do windykacji pakiety należności mamy możliwość zaliczkowego udzielenia finansowania na poczet spłat jakie będą uzyskane w przyszłości. Dzięki temu dajemy naszym Klientom możliwość dysponowania pieniędzmi zanim jeszcze zostaną one odzyskane od dłużników.
Integral Collections nabywa wypłacając pełną kwotę nabycia wierzytelności po wcześniejszej ich weryfikacji. Przedmiotem wykupu są wierzytelności wynikające z obrotu gospodarczego.
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat usług oferowanych przez Integral Collections zapraszmy na stronę www.integralcollections.pl.

4. Kiedy korzystać z naszych usług:
Utrata płynności finansowej
Problem
Opóźnione płatności od kontrahentów mogą prowadzić do utraty płynności w Państwa firmie a w rezultacie do zatorów i niewypłacalności.

Rozwiązanie
Faktoring pozwala na szybkie uzyskanie finansowania z wystawionych faktur. Firma otrzymuje środki a ciężar monitorowania spływu należności ponosi firma faktoringowa. Państwa firma zyskuje na konkurencyjności oraz poprawie relacji handlowych dzięki odciążeniu Państwa z przykrego obowiązku upominania się o zapłatę.

Potrzeba szybkiego i elastycznego finansowania
Problem
Zamrożona gotówka w fakturach z odroczonym terminem płatności blokuje rozwój Państwa firmy.

Rozwiązanie
Faktoring elastycznie dopasowuje się do potrzeb Państwa firmy. Natychmiastowe finansowanie pozwala na inwestycję w rozwój firmy. Dzięki dodatkowym środkom pozwalającym Państwu na regulowanie zobowiązań wobec dostawców, nie muszą oni martwić się o to, czy zapłata przyjdzie na czas i mogą zaoferować Państwu dodatkowe upusty.

Finansowanie eksportu
Problem
Transakcje zagraniczne wiążą się z koniecznością sprawdzenia kontrahentów oraz znajomości prawa międzynarodowego.

Rozwiązanie
Faktoring eksportowy pomaga Państwu w transakcjach zagranicznych, zwłaszcza w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Państwa firmą a firmą importera. Ta usługa pomaga także uzyskać środki finansowe zablokowane w niezapłaconych fakturach wystawionych dla odbiorców zagranicznych na całym świecie.