Strefa wiedzy


 

25 powodów, dla których warto korzystać z faktoringu.

 

 

1.    Wzrost obrotów firmy bez angażowania środków własnych.

2.    Możliwość skoncentrowania się na działalności podstawowej.

3.    Wzrost przychodów firmy i przyśpieszanie jej rozwoju.

4.    Możliwość zdobycia nowych rynków zbytu.

5.    Redukcja kosztów związanych z bieżącą obsługą należności.

6.    Zmniejszenie kosztów dochodzenia należności.

7.    Ograniczenie rezerw i strat z tytułu zagrożonych należności.

8.    Dodatkowe upusty za wczesną płatność.

9.    Dostęp do nowych, większych rabatów za ilość zakupionych towarów.

10. Poprawa płynności finansowej.

11. Wzrost bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

12. Zabezpieczenie przed nierzetelnymi klientami.

13. Ochrona przed nieściągalnymi długami.

14. Poprawa rentowności przedsiębiorstwa.

15. Wzrost zdolności kredytowej dzięki poprawie wskaźników i struktury bilansu.

16. Poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.

17. Usługi dodatkowe oferowane przez Faktora np. administrowanie należnościami
      oraz skuteczne zarządzanie nimi, windykacja.

18. Możliwość wydłużenia terminów płatności.

19. Obiektywna ocena zdolności płatniczej odbiorców.

20. Możliwość podwyższenia limitu kredytu kupieckiego.

21. Utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców.

22. Możliwość nawiązania współpracy z nowymi, wiarygodnymi odbiorcami.

23. Poprawa wiarygodności w oczach dostawców i instytucji finansowych.

24. Brak ograniczeń w wykorzystaniu wypłacanych zaliczek.

25. Przyspieszone przepływy pieniężne.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Faktoring to usługa finansowa skierowana do firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.
Jej głównym celem jest usprawnienie rozliczeń finansowych między firmami.

Faktoring znajduje zastosowanie w każdej gałęzi gospodarki narodowej.
Korzystają z niego zarówno największe polskie firmy jak i cały sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
Większość transakcji, jakie obejmuje faktoring dotyczy rynku krajowego.
Od lat wzrasta jednak również udział faktoringu exportowego w całości obrotów.

Obok klasycznych form faktoringu i zasad współpracy faktora z faktorantem praktyka gospodarcza wymusiła również powstanie nowych odmian, do których zaliczyć można faktoring zakupowy ( odwrotny), faktoring cichy czy faktoring samorządowy. Jeszcze kilka lat temu przestrzegane ściśle zasady, dotyczące ilości klientów objętych faktoringiem
i związanych z tym współczynników koncentracji, uległy zmianie i obecnie można już zaproponować finansowanie transakcji „jeden na jeden”.

Faktoring jest jedną z młodszych form finansowania działalności gospodarczej, jednak dzięki swojej dużej elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmianującego się środowiska gospodarczego jest bardzo atrakcyjną formą finansowania posiadającą duży potencjał rozwoju.
Jesteśmy otwarci na pytania dotyczące przedmiotu faktoringu, będziemy na nie odpowiadać indywidualnie, a najciekawsze zamieścimy na naszej stronie.