Faktoring Express

Faktoring Express to strona poświęcona wyłącznie tematyce faktoringu, dedykowana Faktorom i Firmom zainteresowanym korzystaniem z tej usługi finansowej.

Faktoring Express powstaje w oparciu o nasze ponad 15 letnie doświadczenie na rynku faktoringowym.
Usługi brokerskie oferujemy firmom od początku pojawienia się faktoringu w Polsce.
Przez ten czas przeprowadziliśmy z naszymi klientami tysiące rozmów, zrealizowaliśmy setki transakcji, doprowadzając do zawarcia umów faktorów z ich klientami, faktorantami.
Uzyskana dzięki temu wiedza, pozwoliła nam dzisiaj na przedstawienie nowej formuły współpracy.
Ideą przyświecającą naszemu portalowi, od strony praktycznej jest uproszczenie i skrócenie czasu, jaki jest potrzebny klientowi do uzyskania precyzyjnej informacji na temat kosztów faktoringu i szybkie uzyskanie ofert.
Najczęściej zadawane przez klientów pytanie „ ile to kosztuje?” znajdzie teraz szybką odpowiedź w formie indywidulanej oferty. Dajemy możliwość jednoczesnego uzyskania kliku ofert w celu ich porównania i wyboru najlepszej.
To, co dotąd było żmudnym poszukiwaniem informacji i kontaktów staje się teraz bardzo proste.
Dla Państwa przygotowaliśmy dwa główne bloki tematyczne. Nazwaliśmy je „Strefa Wiedzy” i „Strefa Ofert”

 „Strefa Wiedzy” to budowany wspólnie z Faktorami zbiór informacji o faktoringu. Zawiera ona definicje podstawowych pojęć. Blok ten będzie stale rozszerzany i pogłębiany o nowe zagadnienia. Jest on skierowany do tych potencjalnych klientów, którzy nie korzystali jeszcze z faktoringu i chcieliby poznać zasady jego funkcjonowania oraz do pragnących pogłębić swoją wiedzę.
„Strefa Ofert” jest obszarem, który daje możliwość poznania wielu Faktorów, ich profilu działalności oraz szybkiego uzyskania indywidualnej oferty od nich w oparciu o jeden prosty formularz.
Dzięki „Strefie Ofert” mogą Państwo również nawiązać bezpośredni kontakt z konsultantem, który udzieli odpowiedzi na zadane pytania, a w razie potrzeby pomoże w szybkim wdrożeniu faktoringu w Państwa przedsiębiorstwie.
Będziemy pracować nad rozwojem portalu. Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące kierunków jego rozwoju i propozycje współpracy.

Zespół Faktoring Express